[1]
Leontaridou, M., Urbisch, D., Kolle, S.N., Ott, K., Mulliner, D.S., Gabbert, S. and Landsiedel, R. 2017. The borderline range of toxicological methods: Quantification and implications for evaluating precision. ALTEX - Alternatives to animal experimentation. 34, 4 (Nov. 2017), 525–538. DOI:https://doi.org/10.14573/altex.1606271.