[1]
Saccà, S.C., Tirendi, S., Scarfì, S., Passalacqua, M., Oddone, F., Traverso, C.E., Vernazza, S. and Bassi, A.M. 2020. Corrigendum to An advanced in vitro model to assess glaucoma onset. ALTEX - Alternatives to animal experimentation. 37, 3 (Jul. 2020), 492. DOI:https://doi.org/10.14573/altex.1909262e.