Leontaridou, M., Urbisch, D., Kolle, S. N., Ott, K., Mulliner, D. S., Gabbert, S., & Landsiedel, R. (2017). The borderline range of toxicological methods: Quantification and implications for evaluating precision. ALTEX - Alternatives to Animal Experimentation, 34(4), 525–538. https://doi.org/10.14573/altex.1606271