VON AULOCK, S. Corners. ALTEX - Alternatives to animal experimentation, v. 34, n. 4, p. 567-576, 1 Nov. 2017.