VON AULOCK, S. Imprint. ALTEX - Alternatives to animal experimentation, v. 31, n. 4, p. U3, 1 Nov. 2014.